Strona główna

poniedziałek, 12 września 2011

Funkcja subtotal w Dokumentach Google

Od niedawna w arkuszach Dokumentów Google znajduje się prosta, acz pożyteczna funkcja o nazwie "subtotal".

Po pierwsze działa ona w ten sposób, że z podanego zakresu, na którym wykonywana jest jakaś operacja agregacji (jak sumowanie, wyliczenie średniej i inne), wyklucza te komórki, które już zawierają tę właśnie funkcję subtotal. Chodzi o to, że jak gdzieś w środku tabeli wrzucimy, dajmy na to, sumowania wartości częściowych zakresów, to sumując całość na końcu, na dole tabeli, nie musimy się martwić o wykluczanie z podanego zakresu komórek z częściowymi sumami, bo dzieje się to automatycznie. O ile w każdym przypadku "po drodze" skorzystamy z funkcji subtotal.

Po drugie - opcjonalnie - działa ona także w ten sposób, że z podanego zakresu, na którym wykonywana jest jakaś operacja agregacji wyklucza komórki ukryte poprzez filtrowanie (nota bene filtrowanie też pojawiło się stosunkowo niedawno). Wartość wyświetlana, jako rezultat tej funkcji, będzie się aktualizować stosownie do obecnie używanego filtru - zmiana ustawień filtra wymusi przeliczenie wartości.

Składnia funkcji wygląda tak: SUBTOTAL(kod_funkcji, zakres), np. =SUBTOTAL(109;A2:A100), gdzie, zgodnie z tabelą poniżej, 109 oznacza sumę z wyłączeniem ukrytych wartości.

Kody dozwolonych funkcji są następujące:

Funkcja
Kod_funkcji (wliczanie wartości ukrytych filtrem) Kod_funkcji (pomjanie wartości ukrytych filtrem)
AVERAGE 1

101
COUNT 2102
COUNTA 3103

MAX 4104
MIN 5105
PRODUCT 6106
STDEV 7107
STDEVP 8108
SUM 9109
VAR 10110
VARP 11111

Warto zauważyć, że argument wskazujący na funkcję użytą do agregacji, może być wyliczony. Dzięki temu, zamiast pompować arkusz kolejnymi kolumnami, czy wierszami zawierającymi różne rodzaje agregacji, można łatwo uzależnić wykonywane operacje od wartości przechowywanej w jednej komórce.

Więcej na oficjalnym blogu Dokumentów Google.